Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Ε.Ο.ΑΝ.

Θέση Περιβαλλοντολόγου για ένα έτος €27.000.
Λήξη προθεσμίας 31-12-2022 (16:00).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο  του έργου:

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece»
(LIFE IP CEI – Greece – LIFE18/IPE/GR/000013)

Κατεβάστε την πρόσκληση

Πηγή : https://www.eoan.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/