Βοηθός έρευνας πολιτικής ανάλυσης (Κωδικός: PA2A)

Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project SCE αναζητεί ένα/μία (1) νέο/α για να τον/την εντάξει στην επιστημονική του ομάδα μέσω του προγράμματος Προεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ο/Η νέος/α επιστήμονας θα εκπαιδευτεί και θα αποκτήσει πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ως βοηθός έρευνας πλήρους απασχόλησης για εφτά (7) μήνες, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας.
 
Βοηθός έρευνας πολιτικής ανάλυσης (Κωδικός: PA2A)
 
Ο/Η νέος/α επιστήμονας θα υποστηρίξει έργα Πολιτικής Ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, αφού λάβει σχετική εκπαίδευση, θα συμβάλλει στην:
– Έρευνα νομοθεσίας και νομοτεχνικών κειμένων
– Συλλογή πληροφοριών εφαρμογής συγκεκριμένων νομοθετημάτων
– Εφαρμογή μεθοδολογιών policy analysis
– Συγγραφή προσχεδίων αναφορών
 
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει:
– Να έχει πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη, στην Κοινωνιολογία, στην Οικονομική επιστήμη, στις Διεθνείς Σχέσεις, ή σε παρεμφερή αντικείμενα
– Να γνωρίζει Αγγλικά σε υψηλό επίπεδο
– Να είναι άνεργος/η
– Να είναι έως 30 ετών (να μην έχει κλείσει τα 31)
 
Τόπος εργασίας είναι η έδρα του ερευνητικού κέντρου στη Ρόδο.
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και (σύντομη) συνοδευτική επιστολή (στα Αγγλικά για την θέση PA2A), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@rhodesproject.gr σημειώνοντας, απαραιτήτως, τον κωδικό της θέσης.
Το Ερευνητικο Κέντρο
Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project SCE έχει συσταθεί από το 2013 ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και έκτοτε διεξάγει κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι έρευνές του χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής (Horizon 2020), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Οι δραστηριότητές του πιστοποιούνται κατ΄ έτος ως ερευνητικές από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.
Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών εφαρμόζει πολιτική σύγκλισης αμοιβών και αναπτύσσει Σχέδιο Ισότιμης Συμμετοχής των Φύλων (Gender Equality Plan) στην έρευνα.