Το πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένα/μία συνεργάτη για την οικονομική υποστήριξη στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΧΗΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 31/12/2022 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κ. Ευαγγελία Γεραζούνη emba@aegean.gr 

Πηγή / Πρόσκληση : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/154bbcfc-dbc2-415a-8573-58c193a7ef24