Δέκα Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Εκτίμηση Αποδοτικότητας
  • Οικονομική Μεγέθυνση
  • Διεθνή Οικονομικά με έμφαση στις επιπτώσεις των τεχνολογιών ψηφιακής και εικονικής διεκπεραίωσης
  • Ζητήματα Ανάπτυξης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό γίγνεσθαι
  • Εξόρυξη Πληροφορίας από οικονομικά δεδομένα
  • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων
  • Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής – Εφοδιασμού
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για την Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής – Υπηρεσιών
  • Ποσοτική Ανάλυση στη Διοίκηση Logistics και Αλυσίδας Εφοδιασμού
  • Βιομηχανική Οργάνωση και Εφαρμοσμένη Θεωρία Παιγνίων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα βρείτε στην αναλυτική προκήρυξη, πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο email vsamartz@econ.auth.gr έως και τις 15 Ιανουαρίου 2023.

πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-deka-ypopsifioi-didaktores-sto-tmima-oikonomikon-epistimon-tou-a-p-th,2132