Πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  1. Ιστορίας και Πολιτισμού
  2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  3. Νομικών Επιστημών
  4. Οικονομικών Επιστημών
    Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με τον κανονισμό του προγράμματος (απόφαση 21608/H1/09-02-2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Αρχικώς απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUI Doctoral Programme) έως την 31η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο του ιστοχώρου του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο