ΑΣΕΠ 10K/2022: 148 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

πως ανακοινώθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στις 8 Δεκεμβρίου 2022, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που αναφέρονται στην προκήρυξη έχουν ως εξής:

  • Δεκαεπτά (17) θέσεις για υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Πενήντα έξι (56) θέσεις για υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Εβδομήντα (70) θέσεις για υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Πέντε (5) θέσεις για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 Iανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό πίνακα θέσεων πατώντας εδώ και το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/asep-10k2022-148-8eseis-monimoy-proswpikoy-sto-ypoyrgeio-e8nikhs/