Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 377 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

  • 113 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 
  • 68 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Α) Στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

  • 10 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  • 186 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Α/Βάθμια – Ειδική Αγωγή

Α/Βάθμια – Γενική Εκπαίδευση

Β/Βάθμια – Ειδική Αγωγή

Β/Βάθμια – Γενική Εκπαίδευση

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/anakoinw8hkan-oi-proslhpseis-815-ekpaideytikwn-ba8mias-kai-bba8m/