Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία απόφοιτο στο πεδίο της Πληροφορικής και του Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5056320)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 24/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βοσινάκη Σπυρίδωνα 22810-97125 spyrosv@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4dab932e-271d-43e9-8f29-2c2222ff6306