Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία προπτυχιακό φοιτητή/τριά, πτυχιούχο στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ZeroPM»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 24/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Στασινάκης Αθανάσιος 22510-36257 astas@env.aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4490476a-04fc-4da0-8250-c3d114d74c32