Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία Μεταπτυχιακός φοιτητής/τριά, πτυχιούχος στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σχεδιασμός τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία γκρι νερού σε αστικές περιοχές της Μεσογείου- Green4Grey»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 24/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Φουντουλάκη Μιχαήλ 22510-36288 fountoulakis@env.aegean.gr

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/a9f52313-66ad-413b-af73-2473cd47d990