Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένα/μία συνεργάτη με γνώση της Κινέζικης γλώσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ 9% (Κεντρική Διοίκηση)»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/12/2022 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα. Κοντάρα Ελένη 2251036171 ekon@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/375cf842-6a45-4b88-90ea-59bfe50b4f30