Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2023-24 | Η πόλη του αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2023-24 Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 7.532 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ο Σίμων μελετά την επιστήμη των δεδομένων για να εξαλείψει στερεότυπα και προκαταλήψεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης στον κόσμο της εργασίας. Ο Χαράλαμπος μελετά την κατασκευή αυτόματων αμαξιδίων για την αποκατάσταση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Η Κλειώ οραματίζεται έναν κόσμο πιο πράσινο και μελετά υβριδικά συστήματα για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Ο Μανώλης αναπτύσσει αλγορίθμους για να απαλλάξει την καθημερινότητά μας από περιττές διαδικασίες και να έχουμε έτσι περισσότερο ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο. Ο Στέφανος φτιάχνει ρομπότ που θα μάχονται ενάντια στην κλιματική κρίση. Η Λίνα μαθαίνει διαφορετικούς πολιτισμούς και ελπίζει σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, με ανοχή στη διαφορετικότητα. Εκείνοι, μαζί με άλλους 7.526 κατοίκους, ανοίγουν νέους δρόμους με τη γνώση, το ταλέντο και τις ιδέες τους, που κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.

Η Πόλη του Αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της και προσκαλεί νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και λαμπερά μυαλά να την κατοικήσουν. Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ξεκίνησαν.  
Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 3713052, -053, -054, -055, -056, -057 ή μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org
  Αίτηση για σπουδές στο εξωτερικό
  Αίτηση για σπουδές στην Ελλάδα
  SCHOLARSHIPS CALL FOR
THE ACADEMIC YEAR 2023-24 DISCOVER THE CITY OF TOMORROW
POPULATION: 7.532 SCHOLARS SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 28, 2023
Simon is delving into data science to eradicate stereotypes and prejudices regarding hiring processes in the employment field. Charalambos is researching the fabrication of automatic wheelchairs for the rehabilitation of people with special needs. Kleio is envisioning a greener world and explores hybrid systems for carbon sequestration. Manolis is developing algorithms to relieve our everyday life of unnecessary processes so that we will enjoy more free and creative time. Stephanos is building robots that will fight against climate crisis. Lina is learning about different civilizations and hopes for a fairer world, with tolerance towards diversity. These, along with 7,526 residents, open new roads with their knowledge, talent, and ideas that make our society a better place. The City of Tomorrow opens its doors again and invites young people with innovative ideas and bright mindsets to inhabit it. Applications for the Onassis Foundation Scholarship Program – Academic Year 2023-24 are now being accepted.  
Please read the terms and conditions
Applications and supporting documents can only be submitted online. Scholarships are addressed to candidates who have Greek citizenship and/or nationality or to candidates who have graduated from a Greek university and hold a High School Diploma from Greece, provided that they have a legal residence permit in Greece. Should you require any assistance or if you have any further queries, please do not hesitate to contact us by telephone: +30 210 37 13 052, -053, -054, -055, -056, -057 or by e-mail: scholarship.applications@onassis.org  
Application for studies in countries worldwide
Application for studies in Greece