Σύμβουλος Λογιστικής & Εμπορικής Διαχείρισης – Θεσσαλονίκη

Έχετε εμπειρία σε ERP συστήματα και υποστήριξη χρηστών; Γνωρίζετε λογιστική και εμπορική διαχείριση; Θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας ως Σύμβουλος Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης σε μια καταξιωμένη εταιρία με άριστο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας, όπου μπορείτε να εξελιχθείτε επαγγελματικά και προσωπικά;

Εάν απαντήσατε θετικά στα παραπάνω, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση «Σύμβουλος Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης» για λογαριασμό πελάτη μας στη Θεσσαλονίκη.

Department: Λογιστική και Εμπορική Υποστήριξη

Project location(s): Θεσσαλονίκη

Education: ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Οικονομικά, Λογιστική, Πληροφορική

Αρμοδιότητες

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση εφαρμογών λογιστικής και εμπορικού, ERP συστημάτων
 • Ανάλυση αναγκών πελατών και ορισμός τεχνικών προδιαγραφών
 • Υποστήριξη των πελατών τηλεφωνικά και online
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των εφαρμογών σε πελάτες (remote ή διά ζώσης)
 • Διαχείριση των αιτημάτων των πελατών και καθοδήγησή τους προς τη βέλτιστη λύση
 • Άριστη συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες έργου της εταιρίας με σκοπό την αποτελεσματική επίλυση θεμάτων που προκύπτουν

Εμπειρία & γνώσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Οικονομικών, Λογιστικής ή Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Σύμβουλος σε αντίστοιχη θέση ή σε λογιστήριο εταιρίας
 • Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης στη χρήση προγράμματος ERP
 • Εμπειρία σε επιχειρησιακές και/ή οικονομικές διαδικασίες

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Αριθμητικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ικανότητα επεξήγησης σύνθετων συστημάτων με απλούς όρους
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση

Παροχές

 • Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός
 • Εύκολη πρόσβαση στην εργασία
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας το οποίο προάγει τη συνεργασία
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα καταξιωμένο εργασιακό περιβάλλον

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B72/18C0367E-599C-D162-DF1C-03E1429B9D58