Στέλεχος Γραφείου Σταδιοδρομίας & Αποφοίτων

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Γραφείου Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων (Career and Alumni Office)

Προϋποθέσεις / απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο στον τομέα διοίκησης, μάρκετινγκ ή επικοινωνίας
 • 4-6 χρόνια προϋπηρεσίας σε οργάνωση γραφείου
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε συμβουλευτική
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Office
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση λόγου, ευχάριστη προσωπικότητα, θετική διάθεση

Αρμοδιότητες

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικής επιστολής και προετοιμασία για συνέντευξη
 • Ενημέρωση φοιτητών και αποφοίτων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας
 • Ανάπτυξη επικοινωνίας με εργοδότες με σκοπό την πρόσληψη φοιτητών και αποφοίτων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος με συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διαχείριση και ενημέρωση αρχείων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ