Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 15/12/22

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ένας/Μια (1) Ερευνητής/τρια, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εμπειρογνώμονας Πληροφορικής και Ψηφιακού Πολιτισμού (Μυτιλήνη)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη δράσεων που αφορούν στη γλώσσα και τον πολιτισμό Ελλάδας και Κίνας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Deloitte|Tech Pro Academy – Feb2023 Bootcamp

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσληψη 169 ατόμων στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ και Ε.Σ.Κ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΥΠΑΙΘ| Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΥΠΑΙΘ| Ειδική προκήρυξη για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Επτά (7) υποτροφίες για φοιτητές από το Αίγιο

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

1η συνάντηση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου-Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ