Επτά (7) υποτροφίες για φοιτητές από το Αίγιο

Το ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την χορήγηση επτά (7) υποτροφιών με επιλογή, που αφορούν σε πανεπιστημιακές σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα και σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η υποτροφία ορίζεται στο ποσό των 200 Ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για
ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει:

Α) Να διαμένουν και να κατάγονται από τον Δήμο Αίγιου
Β) Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Γ) Να είναι οικονομικά αδύνατοι, ήτοι τα εισοδήματά τους (ατομικά και οικογενειακά) και η εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Δ) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά (θα τα βρείτε εδώ) των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου, Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο τηλ: 2691360631 μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2022.

Προκήρυξη

πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/epta-7-ypotrofies-gia-foithtes-apo-aigio,2487