Υπάλληλος Γραφείου (Βack Office) – Χολαργός – Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑΜΕΑ

Aπαραίτητα προσόντα

 • Διαχείριση και προετοιμασία εγγράφων
 • Συντονισμός και διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών
 • Καταχώριση & διαχείριση δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα
 • Συνεργασία και επικοινωνία με εσωτερικά τμήματα του οργανισμού
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες

Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/λυκείου
 • Άριστη γνώση Η/Υ –Windows
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση Word, Excel
 • Υπευθυνότητα και οργανωτικότητα
 • Επιθυμητό το τυφλό σύστημα 

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%92ack-Office—%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82/487017E3-76DE-BF7B-D141-8A51C9775073