Υπεύθυνη/ος Δωρεών Φαρμάκων & Υλοποίησης Προγραμμάτων – GivMed

Τίτλος θέσης:
Υπεύθυνη/ος δωρεών φαρμάκων και υλοποίησης προγραμμάτων

Εργασία πλήρους απασχόλησης, Αθήνα

Αναφέρεται σε:
Διευθύντρια

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης:
30 Δεκεμβρίου 2022

*Ενθαρρύνεται η έγκαιρη υποβολή αιτήσεων. Το GIVMED θα κλείσει τη θέση μόλις βρεθεί η/ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος.

Ημερομηνία έναρξης θέσης εργασίας:
1 Φεβρουαρίου

Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα σε μορφή PDF στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hello@givmed.org.

Περιγραφή οργανισμού:

Το GIVMED | Share medicine Share life είναι μια ανθρωπιστική, τεχνολογική μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα φάρμακα που χρειάζονται. Η κύρια δράση μας, αφορά στην αναδιανομή φαρμάκων από κοινωνικά φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες, σε δημόσιους και κοινωφελείς φορείς, μέσω τεχνολογικών εργαλείων που έχουμε αναπτύξει.

Από το 2016, έχουμε αναδιανείμει φάρμακα συνολικής αξίας περίπου 4.717.915 ευρώ προς όφελος 185 δημόσιων και κοινωφελών φορέων. Συνολικά, τα αποτελέσματα της δράσης μας είναι πολύπλευρα, δεδομένου ότι έμμεσα μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη για την πολιτεία, οι ευπαθείς ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα και επιπλέον, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων.

Σχετικά με τη θέση:

Οι βασικές ευθύνες της/του υποψήφιας/ου είναι ο συντονισμός δωρεάς φαρμάκων σε συνεργασία με κοινωφελείς φορείς, φαρμακευτικές εταιρείες, και νοσοκομεία. Επίσης, η υποστήριξη δράσεων για την ολοκλήρωση προγραμμάτων που υλοποιεί το GIVMED.

Η θέση έχει υψηλό επίπεδο διάδρασης με την ομάδα και συνεργάτες του GIVMED. Η κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων ειδικά στο χώρο της υγείας σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη επίλυσή τους είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης.

Η/Ο υποψήφια/ος θα συμμετάσχει σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη και ανεξάρτητη ομάδα. Θα συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στα φάρμακα που χρειάζονται, αποτελεσματικά και στοχευμένα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Αρμοδιότητες:

1. Συντονισμός δωρεών φαρμάκων
a. Υλοποιεί ενέργειες για τη συντήρηση και ανάπτυξη των συνεργασιών του GIVMED με φαρμακευτικές και εταιρείες υγείας, δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

b. Πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή ολοκλήρωση δωρεών φαρμάκων

c. Συντονίζει δωρεές φαρμάκων που γίνονται σε επείγουσες καταστάσεις ή άλλες ειδικές περιστάσεις (π.χ. δωρεές φαρμάκων προς την Ουκρανία)

2. Υλοποίηση προγραμμάτων
a. Συμμετέχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτίωση προγραμμάτων του GIVMED.

b. Οργανώνει μικρής κλίμακας εκδηλώσεις  και αναπτύσσει συνεργασίες στο πλαίσιο προγραμμάτων.

c. Συντάσσει αναφορές για χρηματοδότες και υποστηρικτές του GIVMED, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα, ή προγράμματα δωρεάς φαρμάκων σε νοσοκομεία)

Τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής της/του υποψήφιας/φίου.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτη/ος πανεπιστημίου (κατά προτίμηση σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας, κοινωνικής πολιτικής ή ανθρωπιστικές σπουδές)
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε project management
• Άριστη χρήση υπολογιστών (Microsoft Office, Google mail, calendar, drive etc.)
• Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική)
• Εμπειρία (εθελοντική ή μη) σε κοινωφελή φορέα

Δεξιότητες:

• Οργανωτικές δεξιότητες για την παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των δράσεων.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και θετικό, ομαδικό πνεύμα για την αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα, τους συνεργάτες και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη.
• Κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προσήλωση στην επίτευξη στόχων και επίλυση προβλημάτων.
• Προσωπικό κίνητρο για συνεχή ανάπτυξη, ειδικά στο κομμάτι της υλοποίησης προγραμμάτων, και την αναζήτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η θέση αυτή προσφέρει:

• Σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική μακροπρόθεσμης επέκτασης
• Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το project management, την επικοινωνία και θέματα σχετικά με ΜΚΟ
• Πρόσβαση σε μέντορες και συνεργάτες στο χώρο των ΜΚΟ και της υγείας
• Φιλικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, με δυνατότητα για τηλεργασία

Μάθε περισσότερα για τις αξίες του GIVMED, εδώ!

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/givmed-share-medicine-share-life-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-81-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/