Πρόσκληση για 5 εξωτερικούς συνεργάτες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας   

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την προκήρυξη για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Πηγή : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A14%CE%A0%CE%A44653%CE%A08-9%CE%9A5?inline=true