13 συνεργάτες (για 7 μήνες) στην Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»
[Οδηγίες] [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος] [Παράρτημα Ι: Αίτηση Υποβολής] [Παράρτημα ΙΙ: Συμπληρωματικά στοιχεία] [Παράρτημα ΙΙΙ: Ένσταση] [Παράρτημα Ξένης Γλώσσας] [Παράρτημα Η/Υ]

Πηγή : https://www.eetaa.gr/