Δωρεάν πρόσβαση σε βιβλία από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), αποσκοπεί στην προώθηση της ηλεκτρονικής φιλαναγνωσίας και την εξοικείωση του αναγνωστικού κοινού με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν στους πιστοποιημένους χρήστες της ΕΒΕ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε μία συλλογή ελληνόγλωσσων ηλεκτρονικών τίτλων και να διαβάσουν βιβλία της επιλογής τους.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πρώτη – πιλοτική – φάση λειτουργίας του ΗΑ εντάχθηκε στο «Σχέδιο Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», που εκπονήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, η ΕΒΕ απηύθυνε πρόσκληση τόσο στους εκδότες που ήδη συμμετείχαν στην πιλοτική φάση, για τη συνέχιση της συνεργασίας, όσο και σε άλλους εκδότες, ανάλογα με την εκδοτική παραγωγή ηλεκτρονικών τίτλων. Έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης και αφού έλαβε υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών για εξ αποστάσεως υπηρεσίες, προχώρησε στη δεύτερη – παραγωγική – φάση λειτουργίας του ΗΑ, η οποία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της. Το μοντέλο χρήσης διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

• Πέντε (5) ταυτόχρονες χρήσεις ανά τίτλο.
• Τρία (3) βιβλία ανά χρήστη.
• Χρήση έως δεκαπέντε (15) ημέρες.
• Μία (1) ανανέωση χρήσης για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.
• Κράτηση ενός (1) τίτλου ήδη σε χρήση.
• Τριάντα έξι (36) χρήσεις ανά έτος (365 ημέρες).

Η ΕΒΕ προσβλέπει στη διαρκή αύξηση της συλλογής του ΗΑ, αλλά και του αριθμού των εκδοτικών οίκων που συμμετέχουν. Στόχος είναι το ΗΑ να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσίας ηλεκτρονικού δανεισμού στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την ανάπτυξη ανάλογων δράσεων.

Ανακαλύψτε περισσότερα : https://ereading.nlg.gr/el/