Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 5/12/22

Πλήρωση μίας θέσης Στατιστικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of interpersonal Violence (EU-GBV) in Greece|ΕΚΚΕ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επιστήμονας με εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε χαρτογράφηση Διοικητικών Δεδομένων| ΕΚΤ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Microsoft Systems Engineer|Infinitum

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Microsoft Cloud Engineer (Azure)|Infinitum

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Microsoft 365 Engineer|Infinitum

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναλυτής/Αναλύτρια δεδομένων|The Green Tank

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις εργασίας από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στους τομείς της πληροφορικής και των οικονομικών από την Alpha Bank

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εννέα (9) θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερίδα: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση και Νησιά Ίσων Ευκαιριών”

Περισσότερες πληροφορίες εδώ