Επιστήμονας με εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε χαρτογράφηση Διοικητικών Δεδομένων| ΕΚΤ

Αντικείμενο Σύμβασης: Επιστήμονας με εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε χαρτογράφηση Διοικητικών Δεδομένων

Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09

Διάρκεια: από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (12.12.2022).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.