Καθημερινή ενημέρωση Παρασκευή 02/12/22

Teacher (non-formal education) (Epirus)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Teacher (Thessaloniki)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Senior teacher (non-formal education) (Epirus)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Education Team Leader (Epirus)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Education Social Scientist (Epirus)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Education Social Scientist (Thessaloniki)|DRC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέση εργασίας στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ (Μυτιλήνη)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΑΣΕΠ 2Γ/2022:Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΑΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2023-2026

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εισαγωγή Φοιτητών στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικό Μάρκετινγκ” Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επαγγελματικά Μονοπάτια -Goethe Institut Athen| 10.12.2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ