Σύμβουλος Ανεύρεσης Πόρων – Αθήνα – Caritas Hellas

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Σύμβουλο ανεύρεσης πόρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και γ) Δήλωση ΣυναίνεσηςΤα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΑΠ 11/2022.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή : https://caritas.gr/job-openings-gr/prokyrixi-symvoulos-aneuresis-poron/