Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί έναν/ μία συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή των Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή του Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας με μεταπτυχιακό τίτλο, με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΝΑΣ, ΩΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2016 (PINNARCA)»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Καθηγητή Στέλιο Κατσανεβάκη 22510 36821 Katsanevakis@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/c1b3a3f7-7192-4ef5-ba8a-44136aeb8ef7