Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μια συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Περιβάλλοντος, με ειδίκευση στην υποστήριξη και διαχείριση ερευνητικών έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «80803 – Master Course in Islands and Sustainability – ISLANDS»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Αθανάσιο Κίζο 2251036447 akizos@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/3e9f52aa-421a-4185-82d4-91e4e04a88c1