Καθημερινή ενημέρωση Τρίτη 29/11/2022

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί έναν/ μία συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή των Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή του Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας με μεταπτυχιακό τίτλο, με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μια συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Περιβάλλοντος, με ειδίκευση στην υποστήριξη και διαχείριση ερευνητικών έργων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία Εξωτερικό/ή Εμπειρογνώμονα με αντικείμενο εργασίας την παραγωγή χαρτών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και συμβολή στην ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος του Παρατηρητηρίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία ειδικός/η για δοκιμή, αποτίμηση συστήματος και μετάβαση σε προϊόν

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Δεκατέσσερις (14) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Στις 02 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία συμμετοχής στο Greentech Challenge!

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Ημέρες Καριέρας στο Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στον τομέα του τουρισμού από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ : Προσωπικό πρώτης γραμμής για τον προσβάσιμο Τουρισμό

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στον τομέα του τουρισμού από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ : Στέλεχος διαχείρισης (manager) για τον προσβάσιμο Τουρισμό

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Guidepoint Career Mixer

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Obama Foundation Scholars Program

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.