Ειδικός/η παιδαγωγός – Αθήνα – Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του/της Ειδικού Παιδαγωγού στo Kέντρο Ημέρας (Αθήνα), πλήρης απασχόληση, με βάρδιες (πρωινό, απογευματινό ωράριο), με κύρια καθήκοντα την παροχή εξατομικευμένων κλινικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και μαθησιακή ενίσχυση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/ενδοοικογενειακής βίας ή οποιασδήποτε μορφής βίας.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι., Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικών Σπουδών με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής συναφής με την ειδικότητα ειδικής αγωγής
 • Επάρκεια σε τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης
 • Εποπτεία τουλάχιστον 30 ωρών επί των περιστατικών
 • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφή θέση.
 • Μεταδοτικότητα, συνεργασία στην ομάδα, επικοινωνία
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 • Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.
 • Σε συνέντευξη θα κληθούν όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αναγράφονται ανωτέρω.
 • Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/35403