Δωρεάν μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, χρήσης υπολογιστή και προγραμματισμού από το Start Project

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέξετε κάποιο σεμινάριο από το πρόγραμμα μαθημάτων.

Σύνδεσμος : https://www.startproject.gr/events/