Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων- Πρόγραμμα του Σεμιναρίου “Η Κοινωνιολογία ως Επάγγελμα”

Πρόγραμμα

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Συλλόγου  Ελλήνων Κοινωνιολόγων και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου    Αιγαίου, συνδιοργανώνουν το σεμινάριο «Η Κοινωνιολογία ως Επάγγελμα».

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στις 5 μ.μ.

περιορισμένο αριθμό που έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή.