Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ερευνητή/Ερευνήτριας πλήρους απασχόλησης για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα REBOOT και FAIR MUSE|ΕΛΙΑΜΕΠ

ο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί αιτήσεις για Ερευνητή/Ερευνήτρια πλήρους απασχόλησης.

Ο/Η Ερευνητής/ Ερευνήτρια θα αναλάβει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων «Reviving, Boosting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness – REBOOT» και «Promoting Fairness of the Music Ecosystem in a Platform-Dominated and Post-Pandemic Europe – FAIR MUSE». Τα ερευνητικά έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ορίζοντας Ευρώπη) και έχουν διάρκεια τρία (3) έτη.

Σύμβαση

O καθορισμένος χρόνος της σύμβασης αρχίζει από τον Φεβρουάριο 2023. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για το υπόλοιπο των ερευνητικών έργων (δύο έτη).

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή καθηκόντων

Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, των πολιτικών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στο πεδίο των βιομηχανιών του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας (cultural and creative industries) και ειδικότερα στο πεδίο του κινηματογράφου και της μουσικής, με έμφαση στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Διεξαγωγή ποιοτικών, εις βάθος συνεντεύξεων με φορείς των βιομηχανιών του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής.

Συγγραφή υψηλής ποιότητας ερευνητικών κειμένων (research reports) καθώς και κειμένων με προτάσεις πολιτικής (policy briefs) βάσει των ερευνητικών πορισμάτων.

Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και κειμένων για συλλογικούς τόμους βάσει της προαναφερθείσας έρευνας (σε συνεργασία με την Επιστημονική Υπεύθυνη και τα λοιπά μέλη της ομάδας των έργων).

Συμβολή στην προώθηση και διάδοση των πορισμάτων των έργων στην επιστημονική κοινότητα, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό.

Επικοινωνία με τους εταίρους και τους συντονιστές των έργων, όπως κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή υλοποίησή τους, και συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα, γνώσεις και εμπειρία

  • Διδακτορικό δίπλωμα στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στην ευρωπαϊκή πολιτική και διακυβέρνηση.
  • Εξειδίκευση σε έναν ή περισσότερους τομείς που σχετίζονται με τις βιομηχανίες του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας (cultural and creative industries), τα πνευματικά δικαιώματα, τα οπτικοακουστικά και τα ψηφιακά μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας συναφείς με τις παραπάνω θεματικές, κατά προτίμηση στα αγγλικά.
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  • Άριστη δυνατότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Αιτήσεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eliamep@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “REBOOT_FAIR.MUSE_2022”, και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη θέση όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με τα προγράμματα.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (μέχρι 5 ενδεικτικά).

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα προσκληθούν σε συνέντευξη.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία ή την αναπηρία.

πηγή: https://www.eliamep.gr/vacancy/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-4/