ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΩΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ (40) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «EU SURVEY ON GENDER-BASED VIOLENCE AGAINST WOMEN AND OTHER FORMS OF INTER-PERSONAL VIOLENCE (EU-BGV) IN GREECE»|ΕΚΚΕ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece”, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (Συνεντεύκτριες), με το  οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

περισσότερες πληροφορίες στον Σύνδεσμο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: ithanos@ekke.gr) μέχρι και την 05/12/2022 και ώρα 14.00

Πηγή: https://www.ekke.gr/news-announcements/prokirixis-apascholisis/plirosi-eos-saranta-theseon-40-theseon-ektaktou-prosopikou-sto-plaisio-tou-ergou-me-titlo-eu-survey-on-gender-based-violence-against-women-and-other-forms-of-inter-personal-violence-eu-bgv-in-greece