ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2023.

Πηγή : https://mpep.uniwa.gr/2022/11/22/prokiriksi-aitiseis-3/