Ειδικός Παιδαγωγός – Ρόδος

Ειδικός Παιδαγωγός

ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82—%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82/95457A61-D749-44CE-B124-79372A950E6C