Διαχείριση σχολικού εκφοβισμού – Αποτελεσματικές δεξιότητες για εκπαιδευτικούς

Σχετικά με το μάθημα:

Διάρκεια του μαθήματος: 3 ώρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα την ώρα που επιθυμείτε και με τον δικό σας ρυθμό.
Προσέγγιση μάθησης: Δημιουργήστε το δικό σας μαθησιακό ταξίδι περιηγούμενοι στις διάφορες δραστηριότητες.|
Πώς λειτουργεί; Το μάθημα είναι 100% διαδικτυακό.
Πιστοποίηση: Ολοκληρώνοντας σταδιακά τα βήματα, ολοκληρώνετε το μάθημα και λαμβάνετε πιστοποιητικό παρακολούθησης από το KMOP Education Hub και την COFACE Families Europe.
Δωρεάν: Το μάθημα είναι δωρεάν και είναι ανοιχτό βάσει εγγραφής.

Ενότητες και εκπαιδευτικά μέσα 

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες αποτελούμενες από διάφορες δραστηριότητες και βήματα που σας βοηθούν να παρακολουθείτε την εκπαίδευση, ακολουθώντας μαθησιακά μονοπάτια και σας καθοδηγούν σταδιακά στην επίτευξη των στόχων. Θα μαθαίνετε μέσω ενός υλικού πολυμέσων, διαδραστικών δραστηριοτήτων και πρακτικών ασκήσεων που σας κρατούν ενεργούς και κάνουν το μάθημα ελκυστικό.

Είστε εκπαιδευτικός, διευθυντής σχολείου ή επαγγελματίας της εκπαίδευσης που εργάζεται με παιδιά και νέους;

Η θετική δυναμική της τάξης (το θετικό σχολικό κλίμα) είναι το όνειρο κάθε εκπαιδευτικού και αυτό που αξίζει σε κάθε μαθητή. Μέσα από αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης, ανακαλύψτε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις αιτίες, την έκφραση και τις επιπτώσεις του εκφοβισμού, καθώς και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στη σχολική κοινότητα. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό. Είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές ψυχολογίας, εκπαίδευσης και κοινωνικών επιστημών, καθώς και όλους τους επαγγελματίες που χρειάζονται βασικές, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.

Ο εκφοβισμός και ο αντίκτυπός του στην κοινωνία

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προβληματικών καταστάσεων που αποτελούν πρόκληση για τις σημερινές οικογένειες. Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία είναι μία από αυτές τις προκλήσεις. Η βία στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που στερεί από εκατομμύρια παιδιά και νέους το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ελεύθερη έκφραση. Σύμφωνα με μια εκτίμηση της Plan International, 246 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι βιώνουν βία μέσα και γύρω από το σχολείο κάθε χρόνο. Τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα με τα αγόρια, όπως και εκείνα που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις επικρατούσες σεξουαλικές και έμφυλες νόρμες.

Αναπτύξτε την κατανόηση της δυναμικής του εκφοβισμού και βοηθήστε την κοινότητά σας

Η πρώτη μας εκπαίδευση ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρεται δωρεάν και επικεντρώνεται στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού παρέχοντας αποτελεσματικές δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς κατά κύριο λόγο, αλλά και για κάθε επαγγελματία που συνεργάζεται με παιδιά και νέους.

Η εκπαίδευση συνολικά γίνεται με διαδραστικό τρόπο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αντιλαμβάνεται και να οικειοποιείται πλήρως την κάθε θεματική ενότητα. Θα λάβετε σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο που θα εφαρμόζετε όλες τις μεθόδους και τεχνικές που χρειάζεται να γνωρίζετε, ώστε να αποκτήσετε την ικανότητα να αντιμετωπίζετε εκφοβιστικές συμπεριφορές, να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη ενός υγειούς σχολικού περιβάλλοντος και να βοηθήστε τα παιδιά, τις οικογένειες και την ευρύτερη κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε.

Πηγή : https://education-hub.kmop.org/el/course/school-bullying-management-effective-skills-for-educators/