Υπάλληλος Διαχείρισης Προσωπικού – Ιωάννινα

Η εταιρία ΝΙΚΙ με έδρα τα Ιωάννινα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Απασχολεί Μηχανολόγους, Αεροναυπηγούς, Πολιτικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Λογισμικού, Φυσικούς και αποφοίτους των ανθρωπιστικών επιστημών.

Η εταιρία μας ζητεί

Υπάλληλο Διαχείρισης Προσωπικού

(2301)

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση προσωπικού σε όλο το φάσμα προωθητικών ενεργειών της εταιρίας
 • Προσέλκυση εργαζομένων (σχεδιασμός, ενημέρωση και ανάρτηση αγγελιών, συμμετοχή σε ημερίδες καριέρας κ.λπ.)
 • Διερεύνηση, αξιολόγηση και εισήγηση επιλεγμένων βιογραφικών
 • Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Διαχείριση νέων συνεργασιών (συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων)
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των εγγράφων
 • Δημιουργία προτύπων διαδικασιών
 • Συνεργασία με επικεφαλής των εταιρικών τμημάτων για τον προσδιορισμό των αναγκών σε νέο προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα / απαραίτητες δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ κλάδου HR, BA, κοινωνικών επιστημών, Ψυχολογίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ειδικά MS Office
 • Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή)
 • Εφαρμογή των εταιρικών πρωτοκόλλων πιστοποίησης ISO
 • Διαχείριση συστημάτων ERP
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Γνώσεις στις ανάγκες back-office administration
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Εχεμύθεια, ευελιξία, εξωστρέφεια, συνέπεια, επαγγελματισμός, οργάνωση, παρατηρητικότητα
 • Δραστήρια προσωπικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γερμανικά
 • Εμπειρία στη χρήση του ΕΡΓΑΝΗ
 • Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας και τιμολόγησης

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D—%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1/A435297D-A91A-BA60-CD06-7ADE3745DC71