Αναπληρωτής/τρια Διευθυντή/τρια Καταστήματος – JYSK