Έμμισθη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο αντικείμενο: “Fine-grained scanned (X-ray) image analysis” από το Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

το Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία χρηματοδοτούμενη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο αντικείμενο: “Fine-grained scanned (X-ray) image analysis”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν για πληροφορίες μέσω email με τον υπεύθυνο Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: G.Th.Papadopoulos@hua.gr.

Η ανακοίνωση της θέσης είναι διαθέσιμη στο LinkedIn εδώ: https://www.linkedin.com/jobs/view/3361177349/?refId=JWdx6nzWTvm4WF31IiZzsA%3D%3D