Υπάλληλος αιτήσεων & διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ – Διαγωνισμών Δημοσίου

Ζητείται Υπάλληλος με γνώση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών (για επιχειρήσεις). Επιθυμητή η γνώση σύνταξης αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Μελετητικό γραφείο στο Μαρούσι Αττικής.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επιθυμητή η εμπειρία σε Προγράμματα ΕΣΠΑ (Σύνταξη Αιτήσεων Μελετών ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις).
  • Πτυχίο οικονομικής σχόλης 
  • Γνώσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή λογιστικής
  • Πολύ σημαντική η Γνώση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών
  • Επιθυμητή η ύπαρξη ενεργής κάρτας ανεργίας

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/10cb459c-d9a3-417c-ad9e-1bf81f45cacd/