Μηχανικός Περιβάλλοντος – Δράμα

Περιγραφή

Πεδίο δραστηριοτήτων – υπηρεσίες ανακύκλωσης

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή και Χημικού Μηχανικού

Πολύ καλή χρήση υπολογιστών – προγραμμάτων

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Παροχές

Ανταγωνιστικές αποδοχές

Φιλικό περιβάλλον

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/D2D16D9E-4500-44A0-B05A-0F03DE6A100A