Υπάλληλος Γραφείου – Αθήνα – Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Υπάλληλου Γραφείου στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Πολεοδομία)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 και Δήλωσης Στοιχείων Εισοδήματος Ε2 του Συλλόγου, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Υπεύθυνες Δηλώσεις Ε9, Πιστοποιητικά Φόρου Κληρονομιάς / Δωρεάς, Τροποποιήσεις Ε9 κληρονομούμενων και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων, παρακολούθηση / υπολογισμό μισθωμάτων, επικοινωνία με μισθωτές. Υποβολή TAXIS, φορολογικές υποχρεώσεις
 • Διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων διοικητικής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συμβολαιογραφικό / δικηγορικό γραφείο
 • Άριστες γνώσεις σε δηλώσεις ακινήτων, Ε9, Ε2, ΕΝΦΙΑ, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων κτλ.
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ (Ms Office)
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα, διάθεση για συνεργασία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

– Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

– Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/32772