Καθηγητής/τρια Μαθηματικών – Αθήνα – Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Καθηγητής/τρια Μαθηματικών

Αναζητούμε Καθηγητή/τρια Μαθηματικών (1) (κωδικός θέσης: ΜΑΘ1) για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών (Κυψέλη), που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/kentra-mathisiakis/

Απαραίτητα προσόντα:

 • πτυχίο ΠΕ Μαθηματικών Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία
 • εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Λεπτομέρειες:

 • Τύπος απασχόλησης: μερική απασχόληση
 • Διάρκεια: ακαδημαϊκού έτους (11/2022-06/2023) με προοπτική ανανέωσης
 • Τόπος εργασίας: Κέντρο Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών
 • Ωράριο: απογευματινό, σύνολο 12 ώρες εβδομαδιαίως
 • Έναρξη: άμεσα

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως την Κυριακή 20 Νοεμβρίου,
με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης (ΜΑΘ1) στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή:

ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/83D44776-5EEF-9CEC-D7C3-6429000F68A7