Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 7 συνεργάτες με ειδίκευση στην Γεωγραφία ή/και στην Γεωπληροφορική και στην Πληροφορική ή/και στον Πολιτισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό» [e- Aegean CulTour ]

Προθεσμία υποβολής : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Για τις θέσεις 1 έως 5 Νικόλαος Σουλακέλλης (τηλ. 22510 36412 e-mail: nsoul@aegean.gr), για τη θέση 6 κ. Κασαπάκης Βλάσιος (email: v.kasapakis@aegean.gr),για τη θέση 7 κ. Καλλονιάτη Χρήστο (email: chkallon@aegean.gr). 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/52627ded-38a1-454e-bdf6-4fcb6d90fe68