Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 2 συνεργάτες με κατεύθυνση στην πολιτισμική πληροφορική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Open Lab από τη Λαογραφική έως τη Σύγχρονη Τέχνη»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Καλλιόπη Καραγιάννη 2273082025 pkarag@aegean.gr 

Ένας/μία (1) Ερευνητής/τρια με κατεύθυνση στην πολιτισμική πληροφορική

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/10abc252-316a-496b-81bb-a52cd4516824