Θέση Διοικητικού υπαλλήλου – Αθήνα – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και δικύκλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 20/04-11-22), για την πλήρωση:

  • ·       Δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου –  Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα
  • ·       Μίας (1) θέσης Διοικητικού υπαλλήλου – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Φιλοξενίας Γ’
  • ·       Μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου
  • ·       Μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου
  • Μίας (1) θέσης Διερμηνέα bangla – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Φιλοξενίας Α’.

Πηγή : http://www.redcross.gr/files/kfaa_041122.pdf