Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 2 συνεργάτες πτυχιούχους στις Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ZeroPM»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Στασινάκη Αθανάσιο 22510-36257 astas@env.aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/407c1c79-6d58-4e8a-8e90-3655e593c4aa