Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 1 συνεργάτη με ειδίκευση στην Γεωγραφία και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1 ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό» [e- Aegean CulTour.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Νικόλαο Σουλακέλλη 22510-36412 nsoul@aegean.gr 

Τίτλος θέσης : Ένας/Μία (1) Υπότροφος/η, Ερευνητής/τρια, Υποψήφιος/α Διδάκτορας/ισσα, με ειδίκευση στην Γεωγραφία και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με αντικείμενο εργασίας τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εφαρμογής Ταξινόμησης Γεωτόπων και Απολιθωμάτων από εικόνες ΣμηΕΑ. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:1.1.16 )

   

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4ad557f5-c582-4b80-8f52-57028fb25de2