Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 1 συνεργάτη με σπουδές στις οικονομικές επιστήμες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1] «Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου» [e- Aegean R&D Network.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δεληστάθη Αλέξανδρο adelistathis@aegean.gr

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/9e60e676-188c-40f4-b9f7-ea72f296b1f2