Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 7 συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας Βορείου Αιγαίου”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας Βορείου Αιγαίου»

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Δημήτρη-Φραγκίσκο Λέκκα 2251036238 bioeconomy@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/e2ffae72-d99d-400f-ad7a-30c26013ff20